Dnia 16 marca uczniowie klas ósmych odwiedzili w ramach dni otwartych Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, znany jako Ekonomik. Budynek mieści się przy ul Słowiańskiej 6. Uczniowie zostali zapoznani z poszczególnymi kierunkami kształcenia na rok szkolny 2023/2024: technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec z elementami handlu zagranicznego, technik ekonomista, architektury krajobrazu, technik geodeta. Ósmoklasiści wzięli udział w zadaniach typowych dla każdego profilu. Musieli ułożyć idealnie równo klocki na miniaturowej palecie, by powstały 3 warstwy, nabywali umiejętność obsługi kasy fiskalnej i metkownicy, laminarki oraz bindownicy. Uczyli się rysować mapkę geodezyjną oraz poznawali rodzaje drzew i projektować ogród według wskazówek. Młodzież ESP7 poradziła sobie doskonale i mile było oglądać ich pochłoniętych zadaniami. Po ukończeniu ZS3 i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują tytuł technika i prawo do wykonywania zawodu który wybrali lub kształcić się dalej po zdaniu matury.

Szkolny doradca zawodowy Edyta Parkitna