Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Nasza szkoła dołączyła do Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego pod patronatem firmy Cogito MED oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt nosi nazwę Razem Łatwiej i ma przede wszystkim na celu pomóc nam w zadbaniu o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży naszej Szkoły.
Skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, a także do rodziców i opiekunów.