Zapraszamy do zapoznania się z wykazem miejsc, gdzie mogą Państwo szukać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym rejonie. Są to placówki, w których znajdą Państwo oferty z zakresu:

 • diagnozy,
 • terapii,
 • Treningów Umiejętności Społecznych,
 • warsztatów dla rodziców,
 • wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie z filią w Bielawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielawie

 1. Wolności 109 (I piętro)

tel. 74 833 82 99

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielawie

 1. Piastowska 18

tel. 691 432 270

Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie

 1. Szarych Szeregów 2c

tel. 697 989 739

„MOZAIKA” Pracownia psychologiczna i pedagogiczna w Dzierżoniowie

 1. Ignacego Krasickiego 9 (III piętro)

tel. 796 718 168

tel. 530 143 250

e-mail: n.macinkiewicz@psycholog-dzierzoniow.pl, d.jakus@psycholog-dzierzoniow.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

 1. Piastowska 1

tel. 724 061 615,

tel. 74 833 98 95 / 74 833 98 96

strona www: http://pcprdzierzoniow.pl/osrodek-interwencji-kryzysowej/

Oferta obejmuje:

 • konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie, poszukujących wsparcia, stojących przed trudnymi wyborami,
 • konsultacje pedagogiczne umożliwiające rodzicom zasięgnięcie fachowej porady odnośnie problemów wychowawczych,
 • terapie indywidualne dla osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, a także mających problemy emocjonalne,
 • terapie par i terapie rodzin spotkania dla par i rodzin doświadczających trudności, chcących poprawić swoją relację, będących w kryzysie,
 • terapie uzależnień, spotkania indywidualne i/lub grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzin,
 • grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, porady prawne.

 

NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA:

Bielawa, ul. Wolności 24 (Inkubator Przedsiębiorczości)

Pn., śr., czw., pt, w godz. 12:00 – 16:00

Pomoc dla ofiar i świadków przemocy oraz dla osób uzależnionych i ich rodzin

Stowarzyszenie „NIEBIESKA LINIA” – Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferta pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy, dla osób stosujących przemoc oraz dla par. Oferta pomocy prawnej. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Ogólnopolski numer: 800 120 002

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”działania skoncentrowane na ochronie dzieci przed krzywdzeniem i minimalizowaniem skutków przemocy. Fundacja dąży do tego, by wszystkie dzieci były traktowane z godnością i z poszanowaniem ich podmiotowości. Wsparcie dla rodziców, Centra Pomocy Dzieciom, kampanie ogólnopolskie, pomoc telefoniczna, dbanie o bezpieczeństwo w sieci. Poradnia online: poradniadws@fdds.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka infolinia: 800 676 676. Przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka działa Fundacja Dzieci Niczyje, która zajmuje się przede wszystkim ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą małoletnim ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, a także ich rodzinom i opiekunom. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

ESSERE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielawie pomoc zw. z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i osobowościowymi, pomoc zw. z zaburzeniami zw. z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, badania do celów orzeczniczych, ul.Wolności 148/10

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją jedyne miejsce w Polsce specjalizujące się w uzależnieniach młodzieży od ekranów. Psychoterapia uzależnień dla młodzieży 14-21 lat oraz ich rodzin.  W czasie pandemii prowadzą poradnictwo telefoniczne i online. Siedziba w Warszawie.

Pomoc dla osób w żałobie

Fundacja Nagle samipomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób po stracie bliskich. Poradnik dla osób w żałobie w formie PDF. Wizyty online. Pytania i odpowiedzi, książki i filmy o żałobie, webinary, porady prawne. Telefon wsparcia 800 108 108

Pomoc dla rodziców w konflikcie

Polskie Centrum Mediacjioferta prowadzenia mediacji z różnych obszarów. Informacje o mediacjach. Lista mediatorów, oddziałów i filii, dyżury mediatorów w poszczególnych miastach. Wydawca kwartalnika „Mediator”.

 

********

Zespół psychologiczno-pedagogiczny w naszej szkole tworzą:

Bożena Wszół – pedagog, logopeda

gabinet 27 (I piętro) – os. Włókniarzy

Godziny pracy:

Dzień Godziny
poniedziałek 8:00 – 12:30
wtorek 9:00 – 14:30
  środa 8:00 – 14:00
czwartek konsultacje 8:00-9:00

9:00 – 12:30

piątek 9:00 – 11:30

 

Anna Demidowska – pedagog, socjoterapeuta

gabinet „na poddaszu” – ul. Brzeżna

Godziny pracy:

Dzień Godziny
poniedziałek 8:00 – 13:30

Klub Puchatek 13:30-15:30

wtorek 9:00-13:30

Klub Puchatek 13:30-15:30

  środa 8:00 – 15:30
czwartek konsultacje 8:00-9:00

9:00 – 13:30

Klub Puchatek 13:30-15:30

piątek 9:30-15:30

 

Aleksandra Szady – psycholog

gabinet pielęgniarki na poddaszu – ul. Brzeżna

gabinet 38 – os. Włókniarzy

Godziny pracy:

Dzień Godziny
poniedziałek 10:30-13:30 ( os. Włókniarzy)
wtorek 8:00 – 15:00  ( os. Włókniarzy)
  środa 10:30 – 15:30  ( ul. Brzeżna)
czwartek 10:30 – 15:30 ( os. Włókniarzy)
piątek 11:30 – 13:30 ( ul. Brzeżna)

 

Katarzyna Oleksy – logopeda

gabinet po prawej stronie (II piętro) – ul. Brzeżna

gabinet 30 – os. Włókniarzy

Godziny pracy:

Dzień Godziny
poniedziałek 8:00 – 12:30 (ul. Brzeżna)
wtorek 9:30 – 11:30 (os. Włókniarzy)
  środa 8:00 – 12:30 (os. Włókniarzy)
czwartek 8:00 – 12:30 (os. Włókniarzy)

 

 

mgr Sylwia Kołodziej – pedagog specjalny

Dzień Godziny
poniedziałek 9:00-15:30 ( os. Włókniarzy)
wtorek 9:00 – 15:30  ( os. Włókniarzy)
  środa 8:00-14:30 ( os. Włókniarzy)
czwartek 8:00-9:00 – konsultacje

9:00- 14:30 ( ul. Brzeżna)

piątek 8:00-14:30 ( os. Włókniarzy)