Uczniowie klasy 1 c pogłębiają swoją wiedzę za pomocą kodowania. Łamigłówki udostępnione w ramach kodowania są bardzo interesującym i wciągającym wprowadzeniem do programowania. Nasi uczniowie kształtują kompetencje: logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do przedmiotu oraz kreatywności.