KODOWANIE NA DYWANIE

Podczas zajeć uczymy się analizować i rozwiązywać problemy.