MONTESSORI w ESP 7

Jako zaproszenie do zainteresowania się pedagogiką Marii Montessori  i jednocześnie do dołączenia do naszej pierwszej klasy prowadzonej w oparciu o jej założenia, proponujemy obejrzenie krótkiej prezentacji  (1 części z serii 6. filmów) „Montessori da początkujących” – dlaczego pedagogika Montessori jest wciąż aktualna i potrzebna we współczesnym świecie – przygotowanego przez Iwonę Lipowską, wieloletniego praktyka i pasjonatka pedagogiki Montessori, dyrektora i jednocześnie nauczyciela w szkole montessoriańskiej DCEM w Bielanach Wrocławskich, z którą  m.in. współpracujemy w ramach szkoleń.

https://www.youtube.com/watch?v=uBxB3ghl9H8

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

– prezentacja dotycząca organizacji nauczania, w tym materiału montessoriańskiego oraz pytania i odpowiedzi – z dyrekcją i wychowawcą  klasy

w dniu 7 marca 2024r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Brzeżnej 48.

Zachęcamy też do bieżącego (w miarę potrzeb i możliwości) kontaktu (telefonicznego lub wizyty w szkole) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dyrekcja szkoły

 

******

Coraz większe zainteresowanie pedagogiką Montessori skłoniło nas do zaproponowania Rodzicom/ Opiekunom otwarcia klasy montessoriańskiej, którą  polecamy dzieciom uczęszczającym wcześniej do przedszkola  montessoriańskiego, jak również wszystkim tym, którzy chcą, aby dzieci uczyły się poprzez aktywne działanie z wykorzystaniem szerokiej gamy materiału montessoriańskiego oraz w odpowiednio do tego przygotowanym otoczeniu. Praca tą metodą stymuluje w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka, jest polecana dzieciom o różnym stopniu rozwoju.

Już drugi rok w codziennej pracy wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, jak wyżej, i systematycznie uczymy się pracy tą metodą, w tym poprzez stosowne szkolenia  i doskonalenie zawodowe oraz przygotowujemy odpowiednie zaplecze dydaktyczne, tj.:

Materiały Montessori
Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori. Jego cechy to:

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Można go podzielić na pięć kategorii:

 1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.
 2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.
 3. Materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.
 5. Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne.

Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Przygotowujemy również odpowiednie miejsce, tj. budynek szkoły przy ul. Brzeżnej 48.

Zapraszamy do bieżącego kontaktu w celu udzielenia szczegółowych informacji oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

 Zapraszamy na naszą stronę internetową https://www.esp7bielawa.pl/ oraz na facebook szkoły.

Zachęcamy do współpracy – Dyrekcja szkoły.