Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII – czwartki, godz. 7.50-8.50

Nauczyciele klas 1-3:

mgr Marta Poradnik , piątek, godz. 11.50-12.50

mgr Beata Kudyra, poniedziałek, godz. 10.45-11.45

mgr Żaneta Kamińska, piątek, godz.7.50-8.50

Daria Pogorzelska , poniedziałek, godz. 10.45-11.45

mgr Małgorzata Kołcz , czwartek, godz. 11:50-12:50

mgr Izabela Gawełek, środa , godz. 10:45-11:45

Ewa Kaczmarzyk, środa, godz. 10:45-11:45

mgr Urszula Oleksak, poniedziałek , godz. 8:50-9:50

mgr Magdalena Miłoś , środa , godz.11:50-12:50

mgr Anna Stopyra , czwartek , godz.8:00-9:00

mgr Iwona Dubis – Teklak – dzień i godz. ustalana na bieżąco z rodzicem ( spotkania trójstronne)