Budząca się Szkoła        E jak EKOLOGIA      R jak RADOŚĆ     Eko – RADOSNA

Realizujemy programy nauczania,  oceniamy ( w klasach I-III ocena opisowa, w klasach IV- VIII oprócz oceny cyfrowej, przekazujemy uczniom i rodzicom informację zwrotną, o tym co uczeń już wie i potrafi, a nad czym musi jeszcze popracować), przygotowujemy do egzaminów i podejmujemy wszystkie inne  zadania wynikające z zapisów w prawie oświatowym i zależy nam na tym, aby efekty nauczania były na jak najwyższym poziomie.

Dlaczego jesteśmy Budzącą się Szkołą? Co to oznacza?

To, że w  naszej szkole chodzi o dziecko, o ucznia, o Człowieka, więc

małymi krokami staramy się podążać za Nim.

Dlatego w naszej szkole:

poza tym, że w procesie edukacyjnym stosujemy aktywizujące metody nauczania oraz wspomagamy w nim indywidualnie każdego ucznia, to mamy jeszcze 7 powodów, dla których „siódemka” jest  miejscem dla każdego dziecka, bo:

 1. Codziennie realizujemy misję naszej szkoły Chcemy, żeby w naszej szkole wszyscy uczyli – uczyli się z Radością, aby każdy swobodnie i odważnie (jak Tuwim) mógł rozwijać swoje skrzydła”.
 2. Pomagamy uczniom rozwijać te skrzydła

swobodnie, tj.:

– zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju, inteligencją  emocjonalną

– zgodnie z predyspozycjami (umiejętnościami, uzdolnieniami, zainteresowaniami)

– zgodnie z samoświadomością własnego rozwoju i postępów

– zgodnie z odpowiedzialnym  planowaniem swojego procesu uczenia się

– w efekcie samodzielnie z wiarą we własne możliwości

i odważnie, poprzez:

– odkrywanie, eksperymentowanie, doświadczanie

– podejmowanie prób, działanie

– korzystanie z błędów

– podnoszenie się po porażkach

– adaptowanie się do warunków, sytuacji i okoliczności

– kreatywność, przedsiębiorczość, współpracę   i odpowiedzialność

– rozwiązywanie interdyscyplinarnych zadań i podejmowanie różnorodnych wyzwań

– krytyczne myślenie

– pokonywanie własnych ograniczeń.

 1. Włączamy w proces edukacji elementy pedagogiki Marii Montessori:

samokształcenie i praca własna ucznia

(uczymy uczenia się, planowania własnego procesu uczenia się w domu oraz w szkole); w każdym tygodniu prowadzone są  specjalne zajęcia (2 godz. w edukacji wczesnoszkolnej i 1 godz. w klasach starszych), podczas których uczniowie decydują o tym, czego uczą się w  tym czasie, planują swoją pracę indywidualną lub grupową, są odpowiedzialni za jej organizację, przebieg i wykonanie- można wybrać zadania, materiał do pracy, utrwalić, doskonalić, powtórzyć przed sprawdzianem, dokończyć zadanie, przygotować się na poprawę oceny, poczytać itp.

cisza, uważność i relaksacja

(uczymy zamiłowania do ciszy i umiejętności koncentracji nad wykonywanym zadaniem,  odpoczynku i relaksacji podczas przerw – gimnastyka relaksacyjna ); w celu eliminowania hałasu od dwóch lat nie mamy dzwonka – uczniowie i nauczyciele wiedzą, kiedy jest początek i koniec zajęć, bo mamy zegary, a na  pierwszą lekcję  oraz na lekcję  po długiej przerwie zapraszają przyjemne dla ucha dźwięki muzyki

szacunek do porządku i do pracy

(uczymy dbania o ład i porządek w miejscu nauki, zabawy, pracy – pozostawiania tego miejsca w ładzie i porządku, szanowania i odkładania na miejsce rzeczy, z których się korzysta)

wzajemna pomoc bez rywalizacji

(uczymy pomagania w przezwyciężaniu trudności, cieszenia się z sukcesów każdego ucznia – kolegi, koleżanki)

stosowanie się do zasad oparte na samokontroli

(uczymy postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie wyłącznie na przymusie)

 1. Bo uczniowie uczą się w szkole i wiedzą, jak uczyć się w domu; w procesie uczenia – uczenia się towarzyszy nam hasło „Weekend dla rodziny”.
 2. Bo mamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych:

„Kodowanie i programowanie” – zajęcia we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej prowadzone 1 raz w tygodniu,

„Zawody przyszłości w laboratorium przyszłości”  – warsztaty rozwijająco-wspierające:

– teatralne

– rękodzielnicze

– krawieckie

– kulinarne

– plastyczne

– matematyczno-przyrodnicze

– rzemieślniczo-artystyczne, np. odnawianie mebli z elementami zdobienia

– modelarskie

– filmowe

– fotograficzne

– dziennikarskie

– chemiczne i inne;

niektóre z nich odbywają się w formie dwujęzycznej; zajęcia oferowane są dla każdej klasy na wszystkich poziomach w edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach starszych w grupach mieszanych

„Język angielski na wesoło” – dodatkowe lekcje języka angielskiego w każdym tygodniu klasach 4.

„Wiem, co jem” – warsztaty zdrowego odżywiania w klasach 4-8 połączone ze wspólnym drugim śniadaniem;

Zajęcia sportowe (w klasach 1-3 – lekkoatletyka dla wszystkich, piłka nożna oraz szachy – dla chętnych; w klasach 4-8 – lekkoatletyka i piłka koszykowa dla chętnych).

NOWOŚĆ!

Brydż sportowy – dodatkowe lekcje matematyki w klasach 5-7; uczniowie spotykając się przy stole zdobywają nowe umiejętności z niespodziewanymi zwrotami akcji i koniecznością strategicznych wyborów; uczą się współpracy, zdyscyplinowanego planowania i przewidywania.

 1. Bo dbamy o dobrostan, chcemy, żeby każdy czuł się „jak w domu”, dlatego:

– eliminujemy hałas

– budujemy relacje na wszystkich poziomach  (rozmawiamy, dzięki temu rozumiemy się i wspólnie podejmujemy działania)

– aranżujemy  na nowo przestrzeń szkolną (gabinety lekcyjne, korytarze , bo chcemy mieć miejsca do różnych form aktywności edukacyjnej i prezentowania ich oraz miejsca do spędzania przerw, które sprzyjają nawiązywaniu interakcji, rozmowom, nawiązywaniu kontaktów, relaksacji i samoregulacji)

– mamy dostęp do zdrowej wody i pijemy ją zawsze, kiedy tego potrzebujemy

– uczymy się relaksacji, gimnastyki ciała i samoregulacji emocji (mamy wiele miejsc do relaksacji, w tym z mini – tężnią solankową, leżakami, materacami,  matami do ćwiczeń)

– wprowadzamy nowe zdrowe  dania do jadłospisów na stołówce szkolnej; uczymy się kultury  wspólnego spożywania śniadań i obiadów

– codziennie przebywamy na świeżym powietrzu  (deszcz nie jest dla nas straszny, bo od czego są mamy płaszcze przeciwdeszczowe)

– organizujemy wyprawy w góry po bliskiej i dalszej okolicy; jeda z form wychowania fizycznego jest turystyka

– planujemy organizację wyjazdów w ramach współpracy opartej na wymianie uczniów w zaprzyjaźnionych szkołach w Polsce, tj. z Niepubliczną Szkołą Podstawową Fundacji Królowej św. Jadwigi w Żywcu oraz Szkołą Podstawową nr 9 w Kołobrzegu

– blokujemy przedmioty (łączymy pojedyncze lekcje w dłuższe bloki, czym aktywniej włączamy uczniów w proces edukacyjny, bo dajemy im odpowiednio czas na pracę z nauczycielem, pracę w grupach i pracę indywidualną, a tym samym ograniczamy ciężar plecaka)

– pracujemy metodą projektów edukacyjnych – łączymy treści przedmiotowe w interdyscyplinarne zagadnienia tematyczne

-udzielamy pomocy psychologiczno- pedgogicznej z udziałem psychologa, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy, w tym uczniów nieśmiałych, zamkniętych przygotowujemy do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym -prowadzimy zajęcia treningu umiejętności społecznych

 1. Bo jesteśmy eko:

– uczymy aktywnego i zdrowego stylu życia

– nie używamy smartfonów w szkole

– segregujemy śmieci, zbieramy nakrętki („Nakrętkowa siódemka”), oszczędzamy energię  i wodę

– sadzimy drzewka i krzewy owocowe wokół szkoły, zakładamy ogródki warzywne i ziołowe

– dajemy „drugie życie” różnym przedmiotom,  ubraniom, książkom itp.

– organizujemy akcje i projekty ekologiczne, w tym również  we współpracy z fundacjami  na rzecz ochrony środowiska

– szkołę „przenosimy” do szkolnego ogrodu, parku, lasu itp.

Zapraszamy do nas!

Dyrekcja wraz z kadrą pedagogiczną oraz pracownikami ESP nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie.

Staramy się WSPÓLNIE dotrzymywać kroku pędzącej rzeczywistości.

A w tym czerpiemy również  z przeszłości, podążając śladami życia i twórczości

 naszego patrona – Juliana Tuwima.

 

UWAGA!

Klasa montessoriańskadla zainteresowanych!

To będzie już kolejna taka klasa 🙂

Coraz większe zainteresowanie pedagogiką Montessori skłoniło nas do zaproponowania Rodzicom/ Opiekunom otwarcia klasy montessoriańskiej, którą  polecamy dzieciom uczęszczającym wcześniej do przedszkola  montessoriańskiego, jak również wszystkim tym, którzy chcą, aby dzieci uczyły się poprzez aktywne działanie z wykorzystaniem szerokiej gamy materiału montessoriańskiego oraz w odpowiednio do tego przygotowanym otoczeniu. Praca tą metodą stymuluje w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka, jest polecana dzieciom o różnym stopniu rozwoju.

Już trzeci rok w codziennej pracy wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, jak wyżej, i systematycznie uczymy się pracy tą metodą, w tym poprzez stosowne szkolenia  i doskonalenie zawodowe oraz przygotowujemy odpowiednie zaplecze dydaktyczne, tj.:

Materiały Montessori
Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori. Jego cechy to:

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Można go podzielić na pięć kategorii:

 1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.
 2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.
 3. Materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.
 5. Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne (dla uczniów uczęszczających  na lekcje religii)

Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Przygotowujemy odpowiednią przestrzeń – miejsce, tj. budynek szkoły przy ul. Brzeżnej 48.

Zapraszamy do bieżącego kontaktu w celu udzielenia szczegółowych informacji oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Zainteresowanych codzienną pracą w nurcie pedagogiki M Montessori zapraszamy do odwiedzania szkoły w budynku przy ul. Brzeżnej 48 – chętnie opowiemy o tym, co robimy i pokażemy jak to działa.

 Zapraszamy na naszą stronę internetową https://www.esp7bielawa.pl/ oraz na facebook szkoły.

Zachęcamy do współpracy – Dyrekcja szkoły

.