Od połowy października do połowy grudnia uczniowie z kl. 2 b podczas zajęć warsztatowych mieli możliwość twórczego rozwijania swoich zainteresowań recytatorskich, teatralnych, muzycznych i tanecznych. Przede wszystkim skupialiśmy się na przygotowaniu do przedstawienia z okazji Święta Niepodległości, w którym każdy z nas wybrał swoją rolę. W tym czasie: śpiewaliśmy piosenki połączone z choreografią, usprawnialiśmy swoje aparaty mowy ćwicząc role, a także wspólnie tworzyliśmy i uczyliśmy się układu tanecznego z szarfami. Szykowaliśmy również rekwizyty oraz dekoracje potrzebne do występu. Mieliśmy okazję wystąpić nie tylko przed wszystkimi klasami 1-3 w naszej szkole, ale również zaprezentowaliśmy nasz program artystyczny w Domu Opieki Społecznej w Bielawie, co zarówno dla nas, jak i pensjonariuszy było bardzo dużym przeżyciem. Oprócz tego trochę czasu poświęciliśmy również na grę na instrumentach, zabawy i ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, rozluźniające, oddechowe i integrujące, a także poznanie podstawowych wiadomości o teatrze. Później przyszedł czas na naukę tańców i piosenek dla św. Mikołaja. Zapraszamy do naszej galerii.